Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, opartej o nano-learning, platformy video dla kobiet wykluczonych na rynku pracy.

Wartość dofinansowania 179 957,14 EURO

Całkowita wartość projektu: 1 292 976.00 PLN

Spółka MaxROY.edu powstala w celu realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, opartej o nano-learning, platformy video dla kobiet wykluczonychna rynku pracy."
(UWP-NORW.19.01.04-30-0015/20-00).

Realizacja projektu przewiduje opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej, na której użytkownicy mogli będą przejść przez wiele ścieżek edukacji z zakresu marketingu i biznesu.

Schemat nauczania oparty będzie na teorii mikromomentów oraz nano-learningu, tak aby maksymalnie zwiększyć efektywność i dopasować proces do specyfiki dzisiejszego świata. Nacisk w projekcie zostanie postawiony także na mobile learning - powstanie zarówno wersja aplikacji na komputer, jak i telefon komórkowy, by użytkownik mógł edukować się na każdym urządzeniu.

Aplikacja przeznaczona będzie przede wszystkim do wykluczonych kobiet, które zamierzają się dokształcić i zdobyć kompetencje niezbędne na rynku pracy, np. po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. W tym celu filmy będą przygotowane w taki sposób, aby można je było oglądać w każdym miejscu i czasie.

Więcej o projekcie:

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Są to fundusze, które służą współpracy na rzecz ograniczania nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie. Od momentu powstania wdrożono tysiące projekt.w, w których wzięła udział jeszcze większa liczba osób,przyczyniając się do realizacji tych celów. Rozwinięto relacje i osiągnięto rezultaty Projekt, który realizuje spółka MaxROY.edu, służy ograniczeniu nierówności ze względu na płeć na rynku pracy. Realizujemy oś priorytetową 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Projekt

edumamy

EduMamy.pl to innowacyjna platforma edukacyjna zaprojektowana z myślą o zapracowanych mamach, które chcą się rozwijać zawodowo, ale mają ograniczony czas. Projekt wykorzystuje metodę nanolearningu, co oznacza, że wszystkie materiały dydaktyczne są podzielone na krótkie, kilku- do kilkunastominutowe lekcje, umożliwiając naukę w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu, nawet podczas codziennych obowiązków domowych czy opieki nad dzieckiem, użytkowniczki mogą znaleźć moment na rozwijanie swoich umiejętności. Platforma oferuje zróżnicowane ścieżki edukacyjne, od strategii marketingowych, przez wykorzystanie AI w marketingu, content marketing, copywriting, SEO, po social media marketing i tworzenie sklepów internetowych. Pozwala to na elastyczne dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb i zawodowych aspiracji.

Kluczową zaletą EduMamy.pl jest dostarczanie uporządkowanej i rzetelnej wiedzy w przystępnej formie, co jest odpowiedzią na trudności związane ze znalezieniem wartościowych materiałów w przesycenym informacjami internecie. Platforma nie tylko umożliwia zdobywanie nowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, ale także zwiększa szanse na awans i daje satysfakcję z nauki i rozwoju osobistego. Dzięki EduMamy.pl, nawet w najbardziej napiętym harmonogramie, każda mama może znaleźć czas dla siebie i swojego rozwoju zawodowego, przygotowując się tym samym do efektywnego powrotu na rynek pracy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej!.